BARRIERS TỰ ĐỘNG GIOTTO BT A ULTRA 36

  • Model: Barriers MAXIMA 36
  • Thanh chắn dài 3m, thời gian đóng/ mở: 0.7 giây
  • Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
  • Cấp độ bảo vệ: IP54
  • Kích thước hộp kỹ thuật:: 1000mm© x 340® x 220mm(D)
Danh mục:
0908333359
Go to top